Het project Sint-Pietersberg is een Interreg III-A project van de Euregio Maas-Rijn, mede gefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)